Şirket Değerleme

Home / Şirket Değerleme

Şirket birleşme ve satın alma işlemleri  danışmanlığı (M&A) ve bu süreçte Due Diligence ve  şirket değerleme raporları düzenlenmesi

Şirket birleşmeleri kapsamında Due Diligence kavramı satın almaya hazırlayıcı inceleme işlemidir. Şirket birleşmeleri, işlemin tamamlanmasından önce incelenmesi gereken birçok farklı unsurdan oluşur (satın alınacak şirketin muhasebe sistemi, hukuki ve vergisel riskleri, birleşen şirketlerin şirket kültürlerinin uyumu, bilgi sistemlerinin uyumu gibi). Due Diligence çerçevesinde tüm bu unsurlar bütünsel bir yaklaşımla incelenir, analize tabi tutulur ve sonuçta birleşmenin yapılandırılması ile ilgili önerilerde bulunulur.

Şirket satın alımlarında ve birleşmelerinde hedef şirketlerdeki finansal risklerin belirlenmesine yönelik veya satışa konu şirketin satışa hazırlanmasına ilişkin özel finansal inceleme raporları hazırlanması