Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama

Home / Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama

Uluslararası standartlarda bağımsız ve özel amaçlı denetim ve Raporlama hizmeti

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),  Türk Vergi Mevzuatı, US GAAP ve diğer ülke standartları (Alman, Fransız, İtalyan Muhasebe Prensipleri vb.) çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması ve finansal raporlama sistemleri kurulması,

TL mali tabloların, UFRS kapsamında diğer raporlama veya fonksiyonel para birimlerine çevriminin yapılması,

Kredi kullanımlarında sözleşme şartlarına ve finansal rasyolara uygunluk denetimlerinin yapılması,

İşletmelerde Suiistimal İncelemesi Ve Raporlanması, Hile ve yolsuzluk denetimlerinin yapılması,

Şirket değerlemelerine ilişkin özel tespit raporları hazırlanması,

Kurumsal yönetimi destekleyici tespit ve öneri raporları sunulması,

Muhasebe kayıtlarının ve buna bağlı yasal beyanname ve bildirimlerin doğruluğu, gerçekliği ve bütünselliğinin ilgili mevzuat çerçevesinde dayanak belgeler vasıtasıyla incelenmesi, denetlenmesi; mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş raporu düzenlenmesi

Dernek, Tesis, Vakıf ve Benzeri Kurumların Hesaplarının Denetimi

Avrupa Birliği Fonları Destekli Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması

İşletmeler tarafından kullanılan Yurt içi ve Yurt dışı Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri

Eximbank Hesap Durum Belgesi ve Eki Bilanço ve Gelir Tablosu ile Mali Açıklayıcı Notlar Denetim Raporu