Denetim Kadromuz

Home / Denetim Kadromuz

Denetim Kadromuz

Mehmet Uçak

Yönetim Kurulu Başkanı – Sorumlu Ortak Baş Denetçi
01 Mart 1963 tarihinde Kayseri’de doğdu. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.
1985 ve 1991 yıllarında Gama İnşaat Şirketler Topluluğunda ve Yaşar Holding iştiraki Botaş A.Ş.’nde Muhasebe Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
1991 – 2012 yılları arasında İzmir’de Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak çalışmıştır. 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Bağımsız Denetçi ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu’ndan Bağımsız Denetçi unvanlarını almaya hak kazanmıştır.
2013 yılından itibaren EuraAudit International Türkiye’nin çalışmalarını kurumsal bir kimlik çatısı altında sürdürme kararı alarak Bağımsız Denetim faaliyetinde sektöründe hizmet veren Galata Global Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer almıştır.
Kurumsal Yönetim Danışmanlığı ve Vergi Finans alanında konusunda çeşitli dergilerde yayımlanmış mesleki makaleleri bulunmaktadır.
Türkiye İç denetim Enstitüsü (TİDE ) ve Kalite Derneği (KALDER) üyesidir. İki Erkek evladı sahibidir.

Mehmet Yalçın

Yeminli Mali Müşavir -Sorumlu Ortak Baş Denetçi
1960 yılında Kayseri’de doğdu. 1982 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünden mezun olmuştur.
Sümer Bank’ta İç Denetim bölümünde 4 yıl çalıştıktan sonra, özel sektöre ait şirketler grubunda Mali işler Müdürü olarak çalışma hayatını sürdürdü.
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünün Kurumsal Yönetim İhtisas programından derece ile sertifika aldıktan sonra, aynı fakültede Muhasebe-Denetimi Yüksek Lisans programından mezun oldu.
Mehmet Yalçın 3568 sayılı kanun çerçevesinde 1998 yılından bugüne YMM ( Yeminli Mali Müşavir) olarak çalışmaktadır.
2013 yılından itibaren Eura Audit International Türkiye’nin çalışmalarını kurumsal bir kimlik çatısı altında sürdürme kararı alarak Bağımsız Denetim faaliyetinde sektöründe hizmet veren Galata Global Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin kurucu ortağıdır.
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği ve İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi Mezunları Vakfı Üyesidir.
Vergi ve Bağımsız Denetim alanında yayınlanmış mesleki makaleleri bulunmaktadır.
Evli ve Üç çocuk babasıdır.

Hasan Şükrü Perek

Yeminli Mali Müşavir – Denetçi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Mesleki faaliyeti süresi içerisinde tekstil, süper mağazacılık, turizm, inşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren kurumsal firmalarda Finansman ve Muhasebe müdürlüklerinde bulunmuştur.
1989 yılında Mali Müşavir, 1996 yılında da Yeminli Mali Müşavir olarak serbest çalışmakta olup 2007 yılında kurumsal bir yapı oluşturmak amacı Bengü Denetim ve YMM Ltd. Şti’nin kurucu Ortaklığını yapmıştır.
Bengü Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Şirketinde halen yöneticilik görevini sürdürmektedir.
Galata Global Bağımsız Denetim Şirketinde Bağımsız Denetçi ve Kalite Kontrol Sorumlusu olarak çalışmaktadır 45 yılı aşkın bir süre Mali Danışmanlık ve Denetim Uzmanlığı yapmakta olan Hasan Şükrü Perek, Cadde Bostan Balık Adamları Kulübü ve Fenerbahçe Kulubü Kongre Üyesi olup Evli ve iki çocuk sahibidir.


Ağzem Eyüboğlu

Yeminli Mali Müşavir – Denetçi
Ağzem Eyüboğlu, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra lisan üstü eğitimini Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku bölümünde üstün başarı ile tamamlamıştır. İngiltere’de de akademik çalışmalarda bulunan Eyüboğlu, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi belgelerine sahiptir. Sayın Eyüboğlu, meslek hayatına 2004 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Denetmeni olarak başlamış olup, 12 yıl boyunca, çok geniş bir sektörel yelpazede her türlü vergi problemini içeren; yüzlerce vergi incelemelerinde bulunmuş, raporlar tanzim etmiş ve vergi denetim süreçlerini yönetmiştir. Kamuda görev yaptığı 12 yıllık süre içerisinde vergi incelemeleri yanında, ilave idari görevler üstlenmiş ve yoğun eğitim faaliyetlerinde bulunmuş, çok sayıda uzmanın yetişmesine katkı sağlamıştır. Yeminli Mali Müşavir olarak firmalara denetim, vergi planlaması, vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi gibi konularda ve vergi hukuku alanında hukuksal destek dahil hizmet veren Ağzem Eyüboğlu, 2020 yılında Galata Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bünyesine katılmış olup Bağımsız Denetim alanında çalışmalarına devam etmektedir.


Yusuf Çokyiğit

Yeminli Mali Müşavir – Denetçi
Vergi, finans, denetim ve hukuk alanlarında uzman olan Yusuf ÇOKYİĞİT, 2004 yılında Hesap Uzmanı olarak başladığı mesleki kariyerinde, yüzden fazla sayıda yerli ve yabancı ortaklı büyük şirketin vergi incelemesini yürütmüştür. En son, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yapan ÇOKYİĞİT, özellikle transfer fiyatlandırması ve uluslararası vergilendirme konularında uzmandır.
Yusuf ÇOKYİĞİT 2010-2012 yılları arasında, Türkiye’nin en büyük mükelleflerinin bağlı olduğu Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğü ve Denetim Grup Müdürlüğü yapmıştır. Grup Müdürlüğü sürecinde, büyük mükellefler ile vergi idaresi arasındaki yüzlerce dava konusu olayın çözümünde çalışmış ve büyük mükellefler nezdinde yapılan denetimleri koordine etmiştir.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Yusuf ÇOKYİĞİT, mesleki tecrübelerini akademik bilgiyle daha da güçlendirmek amacıyla 2012-2014 yılları arasında New York’daki, ABD’nin en saygın üniversitelerinden Fordham Üniversitesinden MBA (İşletme Yönetimi) ve Vergi alanlarında iki ayrı master derecesi almıştır. Sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesinde Muhasebe ve Finans alanında doktora çalışmalarına devam eden ÇOKYİĞİT, halen Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk öğrenimini devam ettirmektedir. ÇOKYİĞİT, finansal muhasebe, IFRS, USGAAP ve şirket değerlemesi konularında uzmandır.
Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olan Yusuf ÇOKYİĞİT, ayrıca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçları Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Kredi Derecelendirme Lisanslarına da sahiptir.
Hesap Uzmanları Vakfı Yönetim Kuruluğu üyeliği de yapan Yusuf ÇOKYİĞİT, halen Hesap Uzmanları Derneği üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Gülşen Hacımurtazaoğlu

Denetçi
1959 Lüleburgaz doğumlu olan Gülşen Hacımurtazaoğlu,1980 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünden mezun oldu.
Özel Kurumsal şirketlerde Muhasebe Müdürü olarak çalıştı:1999 yılından beri SMMM olarak görevine devam etmektedir. İSMMMO (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) Komite çalışmalarında görev aldı. Galata Global Bağımsız Denetim Şirketinde Bağımsız Denetçi ve Kalite Kontrol Sorumlusu olarak çalışmaktadır.
İSMMMO Beyoğlu Tesmer Şubesi- genel Sekreterlik görevine devam etmektedir. 2014 Yılında Bağımsız Denetçi Belgesi almıştır. BADUDER (Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği) ‘de Sosyal İlişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği yapan, Gülşen Hacımurtazaoğlu evli ve iki çocuk annesidir.


Kadir Kantar

Denetçi
1967 tarihinde Ankara’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat bölümü mezunudur.
1986 yılında muhasebe elemanı olarak işe başladığı mesleki hayatında TURKMOB’dan aldığı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatı ile 1995 yılından itibaren kendi adına açtığı bürosunda iş hayatına devam etmektedir.
Kamu Gözetim Kurumundan aldığı Bağımsız Denetim belgesi ile Galata Global Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer almıştır. Vergi ve Muhasebe alanlarında bilirkişilik yapmaktadır.
Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığında Uzlaştırmacı görevini de sürdürmektedir. Mali Müşavirler Denetçiler Derneği (MADDER) üyesidir.

Ufuk Özdemir

Yeminli Mali Müşavir – Denetçi
1968 yılında Ankara’da doğdu. 1985-1990 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimi tamamladıktan sonra, 2002-2005 yılları arasında Atılım Üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Finansman Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2006-2008 yılları arasında Uluslararası ABD Newport Üniversitesinde İşletme Bölümünde Doktorasını tamamlamıştır. Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odasında Kayıtlı Yeminli Mali Müşavir, aynı zamanda Kamu Gözetim Kurumundan Yetki Almış ve Mesleğini İcra Eden Sorumlu Ortak Bağımsız Denetçidir. Adalet bakanlığınca onaylanmış, TÜRMOB Tesmer de ‘ Konkordato Komiser Eğitmeni’ olarak görev almaktadır. 1986 yılından bugüne Muhasebe-Finans alanında mesleğini icra eden, 2006 yılından bugüne mevzuat ile ilgili makale yazan, yazar bir meslek mensubudur.

İlgün Özen

Denetçi
İstanbul doğumlu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 1996 yılı mezunudur. Muhasebe-Finans Konusunda ihtisaslı olup, 1997-2000 yıllarında muhasebe müdürlüğü yapmıştır.
Katılımcı, gelişmeleri takip eden, sonuç odaklı çalışma prensibi ile danışmanlık ve denetimde uzman olarak 2000 yılından itibaren Mali Müşavirlik, Muhasebe Sistemleri Kuruluşu ve Mali Danışmanlık hizmetleri vererek devam etmektedir.
2009-2013 İSMMMO Eminönü Temsilci Yardımcılığı ve İSMMMO ( İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası) Denetim Standartları Komite Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olup, 2010 yılından itibaren Eminönü Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Zeki Akbulut

Denetçi
1970 tarihinde Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu.
Üniversite yıllarında Kayseri Mali Müşavir Odası Başkanı yanında çalıştı ve Üniversite eğitimini tamamladı.
1997 tarihinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak Yozgat’ta serbest mali müşavirlik faaliyetine başladı. 2015 yılında Kamu Gözetim Kurumundan aldığı Bağımsız Denetim belgesi ile Galata Global Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin ortakları arasında yer almıştır.
Mesleki Dernek ve çeşitli Kurumlarda Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Evli ve Üç Çocuk babasıdır.

Kemal Eser

Yeminli Mali Müşavir -Sorumlu Ortak Baş Denetçi
1963 yılında Ankara´da doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Karabük’te tamamladıktan sonra 1984 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü´nden mezun olmuştur.
1993-2006 yılları arasında Karabük’te Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyette bulunmuştur.
1996-2006 yılları arasında Karabük S.M.M.M. Odası Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu’nda görevler almıştır.
2007 yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak faaliyette bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.


http://denkur.kgk.gov.tr/listele.aspx?sicil_no=BDK/2014/130