Home / Blog / Şirket değerleme
3Şubat 2019

Şirket değerleme

Şirket Değerleme

Yatırımcılar, şirketlere yatırım yaparken finansal risklerin hesaplanmasına özellikle şirket değerleme konusuna ihtiyaç duyarlar. Bu temel ihtiyacın sonucu olan şirket değerleme bir şirketin satışının gerçekleşmesi durumunda o şirketin satış fiyatının belirlenmesi işlemidir. Şirketin değeri hesaplanırken maddi varlıklarının yanında entelektüel sermayesi, marka değeri, kurumsallaşma düzeyi, ar-ge gücü gibi maddi olmayan varlıkları da hesaba katılır. Bunun haricinde şirket değeri hesaplanırken; sosyoekonomik, kültürel ve çevresel etmenlerden de etkilenilir. Bu yüzden şirket değerleme metotlarında her ne kadar objektif hesaplama yöntemleri kullanılsa da şirket değerleme sübjektif bir iştir.

Şirket değerlemesi, şirket fiyatını belirler ve bunun yanı sıra şirketin faaliyetleri ile ilgili tüm kalemleri içerir ve yönetimsel kararlara yön verir. Çok hassas bir durum olduğundan şirket değerlemesinin konusunda uzman kişiler tarafından doğru bir şekilde yapılması hayati bir öneme sahiptir. Değerlemeyi yapacak kişileri seçerken; kişilerin bilgi düzeyine, deneyimlerine, sektör uzmanlığına, toplum yapısı ve iş dünyasını ne kadar bildiğine bakılmalı ve daha önce yapmış olduğu işler ve elde ettiği başarılar dikkate alınmalıdır.

Şirket Değerlemeye Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

  • Şirketin satılması,
  • Ortaklık yapısının değişmesi,
  • Şirket performansının ölçülmesi,
  • Şirket birleşmesi,
  • Şirketle ilgili stratejik kararların alınması gereken durumlarda ve hisselerin teminat verilmesi gereken durumlarda ihtiyaç duyulan bir işlemdir.

Şirket değerleme için kullanılan belli başlı yöntemler şunlardır; risk sermayesi analizi, indirgenmiş nakit akımları yöntemi, piyasa değeri yöntemi, çarpan analizi, yeniden yapım yöntemi, net aktif değer yöntemi, ekspertiz değeri yöntemi, indirgenmiş temettü analizi yöntemi, tasfiye değeri yöntemi, fiyat\nakit akımları yöntemi, arbitraj fiyatlama yöntemi. Şirket değerleme çalışmalarında en sağlıklı sonucu elde edebilmek için şirket yönetiminin ve danışmanlarının katılımı ve doğru yönlendirmesi büyük önem taşımaktadır.

Sağlıklı yapılmış bir şirket değerlemesi şirketin mevcut durumunun yanında gelecekteki kazanma gücünü, şirketin pazarda rekabetçi sonuçlar alabilme yeteneğini ve mevcut ekonomik koşullar ile sektörün durumu da göz önüne almalıdır. Yapılan her değerlemenin kesin bir sonuç olmasından ziyade değerleme yapılan parametreler ile bir anlam taşıdığı unutulmamalıdır.

Şirketler, uzun vadede başarılı olabilmek için şirketin piyasa değerini izleyerek kendilerine hedef koymalı ve bu değeri sağlayan parametrelerin performansını düzenli olarak takip etmelidir.

BY adminglobal 0 Read More