Home / Blog / Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler
27Aralık 2018

Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler

 • Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler
 • Kayik İşletmeler ( Kamu yararını ilgilendiren işletmeler  halka açık şirketler, bankalar, finansman şirketleri, emeklilik fonları, döviz ve altın ticareti yapan işletmelerdir. )
 • Diğer İşletmeler olarak ikiye ayrılır.
 • KAYİK işletmeler tam set TFRS’ye göre denetlenir. Raporlar SPK, BDDK, EPDK gibi kurumların özel mevzuatına göre ve KGK sistemine rapor tarihinden sonra 30 gün içinde giriş yapılmaktadır. Son tarih 30 Nisan tarihidir.
 • Diğer İşletmeler ise TFRS veya TMS’ye göre veya BOBİ-FRS’ye göre seçimlilik hak ile denetlenip, raporlar KGK’ya verilecektir.
 • BOBİ-FRS, KOBİ-TFRS’ ye bazı hususların ilavesiyle yayınlanmıştır.
 • Bu standartta faiz maliyetleri, gerçeğe uygun değer uygulaması, alacak ve varlık karşılıkları, amortismanlar, kıdem tazminatı, alacak ve borç yaşlandırması, enflasyon düzeltmesi, konsolidasyon (sadece büyük işletmeler) vergi aktif ve pasifi uygulaması (sadece büyük işletmeler) gibi hususlar önem kazanmaktadır.
 • Bu standartlardan özellikle 12.16 no.lu standardın içinde yer alan gerçeğe uygun değer uygulaması ile aktifte kayıtlı sabit kıymetlerinde değerlenecek olmasını vurgulamak gereklidir. Bu husus KOBİ TFRS’de yokken BOBİ-FRS’ye eklenmiştir.
 • 29.07.2017 tarihli Resmi gazete’de 56 sıra numaralı KGK tebliği ile yayınlanan standardı aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür.

BOBİ-FRS Uygulayacak İşletmeler

 • 1- Orta boy işletmelerden aşağıdaki üç koşuldan ikisini iki yıl üst üste geçenler,

Aktif Toplamı 40 (35) milyon +Net Satış Hasılatı 80 (70) milyon+    200-250  (175)  Çalışanı Olan 

 • 2-Büyük boy işletmelerden aşağıdaki üç koşuldan ikisini üst üste geçenler,

Aktif Toplamı 75 milyon+ Net Satış Hasılatı 150 milyon+    250 ve Üstü Çalışanı Olan

 • BOBİ-FRS kullanmak zorundadır.
 • Bağımsız denetime tabi işletmeler her yıl genel kurullarında Bağımsız Denetçi seçip ilgili yıl dolmadan sözleşme yaparlar. Sözleşmeler (21.07.2017 – 30130 RG) denetçi seçiminden sonraki 60 gün içinde yapılır. Sözleşme imzalanması sonrası 30 gün içinde KGK sistemine girilir.
 • 60 gün içinde sözleşme yapılması gerektiği yazılı olarak müşteriye bildirilir. Buna rağmen sözleşme imzalanmaz ise denetçi 10 gün içinde KGK ‘ya durumu bildirir.
 • Bağımsız Denetçi veya kuruluşu 7 yılda bir değiştirilerek rotasyona tabi tutulmaktadır.
BY adminglobal 0 Read More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir