Home / Blog / Bağımsız Denetçilerin Eğitim Yükümlülükleri
27Aralık 2018

Bağımsız Denetçilerin Eğitim Yükümlülükleri

Eğitim Yükümlülüğü

 • 3 yılda 120 kredi alınmalıdır.
 • Yılda 40 kredi (1 kredi = 50 dakika)
 • Her yıl 20 kredi temel mesleki konular-zorunlu
 • 3 yıl içinde 5 kredi etik kurallar – zorunlu
 • Alınacak eğitimin yarısı temel mesleki diğer yarısı destekleyici konular olacaktır.
 • Her yıl önceki iki yıl hesaba katılacaktır.
 • Yükümlülük sicile kayıt tarihini izleyen ikinci takvim yılı başından başlamaktadır.
 • Faaliyet izni askıda ve denetim faaliyeti durdurulsa bile eğitim yükümlülüğü devam etmektedir.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ (1)

 • Yüzyüze Eğitim
 • Uzaktan Eğitim
 • İş Başı Eğitim
 • Akademik Çalışmalar
 • Diğer Eğitim Faaliyetleri

EĞİTİM YÖNTEMLERİ (2)

 • Eğitim KGK tarafından verilebilir. Ayrıca Üniversiteler, Eğitim Kuruluşları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından verilebilecektir. Kurumun onayı ve gözetimi altında olacaktır.
 • KGK’nin Muhasebe Standartları
 • Denetim
 • Sermaye Piyasası
 • Bankacılık, Sigortacılık
 • Özel Emeklilik Mevzuatı
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri
 • Finansal Yönetim konularında düzenleyeceği sınavlar ile her bir konu için 20 kredi elde edilebilir. KGK’nın oluşturacağı Çalışma ve Danışma Komisyonlarında katılımda temel konularda 5, destekleyici konularda 4 kredi elde edinilir.
 • Eğitim konuları ile ilgili olmak kaydıyla bir mesleğin veya faaliyetin icra edilmesi için ilgili mevzuatında lisans, sertifika, yetki belgesi gibi belge alma zorunluluğu bulunan ve bir eğitim ve/veya sınav sonucunda verilen her  bir belge için 5 kredi elde edilir. (örneğin bilirkişi eğitimi sonucu alınan belge )Bu şekilde elde edilen krediler temel mesleki konulardan olması halinde yılda 10 krediyi geçemez.

EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ VE BİLDİRİMİ

 • Kredi Elde Edilmesi için süresinde tevsik edeci belge sunulmalıdır.
 • Diğer eğitim konularında belge sunumu istenilmemektedir. EYBİS üzerinden bildirim yeterlidir. Belge gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.
 • Yüksek Lisans, Doktora ve Kitap yazımı kredileri iki yıl ileri taşınabilmektedir.
 • Eğitim faaliyeti Katılım Bilgi ve Belgeleri 3 ayda bir izleyen ayın 15’nci gününe kadar yapılır.
 • Süresinde ve verilen ek sürede yapılmayan bildirim krediye sayılmamaktadır.
 • Denetimi üstlenenler denetim kadrosunda yer alan denetçilerin eğitim zorunluluğunu takip etmekle  yükümlü tutulmuştur.
 • Uygulama 01.01.2018’de başlayacaktır.
BY adminglobal 0 Read More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir