Arşivler: Blogs

Blog Detail

Home / Blog
3Şubat 2019

Şirket değerleme

Şirket Değerleme Yatırımcılar, şirketlere yatırım yaparken finansal risklerin hesaplanmasına özellikle şirket değerleme konusuna ihtiyaç duyarlar. Bu temel ihtiyacın sonucu olan şirket değerleme bir şirketin satışının gerçekleşmesi durumunda o şirketin satış fiyatının belirlenmesi işlemidir. Şirketin değeri hesaplanırken maddi varlıklarının yanında entelektüel sermayesi, marka değeri, kurumsallaşma düzeyi, ar-ge gücü gibi maddi olmayan varlıkları da hesaba katılır. Bunun…

BY adminglobal 0 Read More
27Aralık 2018

Bağımsız Denetçilerin Eğitim Yükümlülükleri

Eğitim Yükümlülüğü 3 yılda 120 kredi alınmalıdır. Yılda 40 kredi (1 kredi = 50 dakika) Her yıl 20 kredi temel mesleki konular-zorunlu 3 yıl içinde 5 kredi etik kurallar – zorunlu Alınacak eğitimin yarısı temel mesleki diğer yarısı destekleyici konular olacaktır. Her yıl önceki iki yıl hesaba katılacaktır. Yükümlülük sicile kayıt tarihini izleyen ikinci takvim yılı başından başlamaktadır….

BY adminglobal 0 Read More
27Aralık 2018

Bağımsız Denetim Tanımları

Tanımlar Bağımsız denetçi;   Kurum tarafından yetkilendirilen kişileri, Bağımsız denetim: Finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını, Bağımsız denetim kuruluşu:…

BY adminglobal 0 Read More
27Aralık 2018

Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler

Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler Kayik İşletmeler ( Kamu yararını ilgilendiren işletmeler  halka açık şirketler, bankalar, finansman şirketleri, emeklilik fonları, döviz ve altın ticareti yapan işletmelerdir. ) Diğer İşletmeler olarak ikiye ayrılır. KAYİK işletmeler tam set TFRS’ye göre denetlenir. Raporlar SPK, BDDK, EPDK gibi kurumların özel mevzuatına göre ve KGK sistemine rapor tarihinden sonra 30 gün…

BY adminglobal 0 Read More