adminglobal

Home / adminglobal

TL mali tabloların, UFRS kapsamında diğer raporlama veya fonksiyonel para birimlerine çevriminin yapılması,

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Türk Vergi Mevzuatı, US GAAP ve diğer ülke standartları (Alman, Fransız, İtalyan Muhasebe Prensipleri vb.) çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması ve finansal raporlama sistemleri kurulması,

Özel Denetim

Uluslararası standartlarda bağımsız ve özel amaçlı denetim ve Raporlama hizmeti Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),  Türk Vergi Mevzuatı, US GAAP ve diğer ülke standartları (Alman, Fransız, İtalyan Muhasebe Prensipleri vb.) çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması ve finansal raporlama sistemleri kurulması, TL mali tabloların, UFRS kapsamında diğer raporlama veya fonksiyonel para birimlerine çevriminin yapılması, Kredi kullanımlarında…

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora…